Το Συνέδριο |Μπορούμε Μαζί Για τον Λαγκαδά| είναι γεγονός!

 ΣΥΝΕΔΡΙΟ:

Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά.

Συμμετοχή, Συνεργασία, Πολυφωνία, αυτές τις έννοιες θα αναδείξουμε 11-13 Μαϊου στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, στο Δημαρχείο Λαγκαδά.

Έλα κι εσύ μαζί μας!


ΣΤΟΧΟΣ:

Η εξοικείωση των νέων του Δήμου μας με τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και γενικότερα με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ένα διαδραστικό τρόπο στη λήψη αποφάσεων.

Kαλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους σε συνθήκες δημοκρατικού διαλόγου, κατανοώντας την αξία της συμμετοχής, της συνεργασίας και της σύνθεσης απόψεων μέσα σε ένα κλίμα πολυφωνίας.

Αναλυτικότερα, θα τηρηθεί το αριθμητικό πρότυπο των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λαγκαδά στους σαράντα ένα (41). Επίσης, υπολογίζεται ως μια η θέση του Δημάρχου (1) και δύο(2) αυτών των προσώπων πίεσης.  Τέλος, θα συγκροτηθεί δημοσιογραφική ομάδα τεσσάρων(4) ατόμων.