ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ-ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.  Διαχείριση των ιαματικών πηγών Λαγκαδά, στα πλαίσια τουριστικής προώθησης του Δήμου

2. Παραχώρηση της αποκομιδής των απορριμμάτων στην ιδιωτική πρωτοβουλία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Στρατηγικού πλάνο αναβάθμισης του αστικού τοπίου και ενίσχυσης του ιστορικού/διατηρητέου τμήματος του Δήμου

2. Ενίσχυση προγραμμάτων νεολαίας από τον Δήμο και διαμόρφωση νέων προοπτικών